0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

BADANIA OPINI PRZEDSIĘBIORCÓW TURYSTYCZNYCH Stan na dzień 30.listopad 2020

Instytut Turystyki w Krakowie sp. z o.o wraz z krajowymi
organizacjami turystycznymi liczy na współpracę firm
turystycznych w realizacji niniejszego badania. Wnioski z Waszych
odpowiedzi zostaną przedłożone instytucjom rządowym i
samorządowym – jako rekomendacje do realizacji celów wsparcia
dla całej branży turystycznej w Polsce ze środków krajowych i UE

 

 

Ankieta została przystosowana do różnych typów urządzeń

Prosimy o wypełnienie ankiety 
W tej ankiecie jest 9 pytań.